• Klimaat Comfort Groningen

Toon items op tag: zonnepanelen

dinsdag, 29 december 2020 14:21

Ruim 364.000 zonnepanelen in de gemeente Groningen

Het aantal zonnepanelen in de gemeente is het afgelopen jaar met 69.000 stuks toegenomen tot ruim 364.000. Hiermee is de ambitie van 216.000 zonnepanelen in 2020, op daken of in zonneparken ruimschoots gehaald. Het aantal zonnepanelen op daken is met 23% gegroeid van 161.000 naar 230.700 stuks. Daarmee is het percentage daken met zonnepanelen dit jaar gestegen met bijna 3% naar 12,3%. De stijging komt grotendeels voor rekening van de daken op woonhuizen; daarop zijn in 2020 de meeste panelen geplaatst. 


Op naar de 700.000
Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Philip Broeksma, wethouder Duurzaamheid: “Zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. In 2035 komt 60% van onze benodigde elektriciteit uit lokale zonnepanelen. Daar hebben we minstens 2,5 miljoen zonnepanelen voor nodig. In 2023 willen we daarom ruim 700.000 zonnepanelen in de gemeente hebben, zowel op daken als in zonneparken. We zijn al over de helft. Dat betekent dat veel huishoudens en bedrijven profiteren van een lagere energierekening dankzij de zon.” 
Het aantal zonnepanelen in zonneparken is met 134.000 panelen gelijk gebleven aan vorig jaar. De meeste zonnepanelen liggen op daken. In absolute aantallen zijn de meeste zonnepanelen (ruim 44.000 stuks) afgelopen jaar op daken van woningen gelegd. De grootste stijging is echter op daken van bedrijven en kantoren: bijna een verdubbeling van het aantal zonnepanelen ten opzichte van 2019. Een verklaring hiervoor is dat bedrijven via Groningen Werkt Slim geholpen worden met het realiseren van zonnedaken. De groei van het aantal zonnepanelen op de gebouwen van VvE’s, woningcorporaties en op scholen blijft achter op het gemiddelde.

 
Collectieve inkoopactie
Om de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen verder te stimuleren, organiseerde het Energieloket Groningen een collectieve inkoopactie voor verduurzamende maatregelen. Bij het sluiten van de actie, op 18 december, had de inkoopactie 1.286 aanmeldingen voor verduurzamende maatregelen opgeleverd, waarvan 779 offertes voor zonnepanelen.
 

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Premium-registratie