• Klimaat Comfort Groningen

Toon items op tag: Groningen

Univé en Veiligheidsregio Groningen (VRG) slaan de handen ineen voor een brandveiliger Groningen. Vorige week ondertekenden Jan Dijkstra, bestuurder bij Univé Noord-Nederland en VRG-directeur Wilma Mansveld een convenant ter bevestiging van de samenwerking. De coöperatie en de veiligheidsregio gaan samen preventieve voorlichting geven in de regio, die het bewustzijn van Groningers over brandrisico’s moet helpen vergroten. Mits de coronamaatregelen het toelaten, trekken beide organisaties vanaf komende zomer Stad en Ommeland in om gratis rookmelders te installeren.
 
‘Klein risico wordt snel groot’
In 2020 ontving Veiligheidsregio Groningen 184 meldingen van woningbranden, waarvoor de brandweer moest uitrukken. Dat het totaal aantal brandincidenten hoger ligt, laten brandschademeldingen van verzekeraars zien; alleen al bij Univé werden vorig jaar vanuit de provincie Groningen 270 meldingen van brandschade gemaakt. ‘In de meeste gevallen gaat het om kleinere incidenten waarvoor de brandweer niet hoeft te komen. Een pannetje aardappelen dat door onoplettendheid aanbrandt en de keuken onder de rook zet, weten mensen gelukkig vaak nog op tijd te beheersen,’ legt Jan Dijkstra namens Univé Noord-Nederland uit. ‘Maar zeker bij brand wordt een klein risico snel groot, met soms immense gevolgen. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.’
 
Samenwerking
‘We hebben allemaal belang bij een veilige omgeving voor de inwoners van Groningen’, vertelt Wilma Mansveld. ‘En dat begint bij bewustwording over mogelijke risico’s thuis en op welke manier die kunnen worden voorkomen. Door samen te werken met Univé kunnen we 160.000 mensen bereiken met onze voorlichting. De Univé Veiligebuurt-app biedt daarbij ook mooie kansen. Het is belangrijk dat VRG en Univé kennis delen en krachten bundelen, zo weten we beter met welke brandrisico’s mensen thuis te maken hebben.’ De samenwerking met Univé ligt volgens Mansveld voor de hand: ’De veiligheidsregio ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerkorganisatie waarin we met goede partners willen bijdragen aan een veilig en gezond Groningen.’
 
Voorkomen en beperken
Volgens Jan Dijkstra valt of staat veiligheid met de mate waarop men grip krijgt op risico’s. ‘Dat hoeft niet eens ingewikkeld te zijn, veel preventiemaatregelen zijn even simpel als praktisch,’ aldus de bestuurder van Univé Noord-Nederland. ‘Laad bijvoorbeeld ’s nachts geen apparaten op om oververhitting te voorkomen. En wie van het nachttarief wil profiteren kan om dezelfde reden beter in de avond, vóór het slapengaan, zijn witgoed laten draaien. Ook een schone afzuigkap en jaarlijkse reiniging van de schoorsteen brengen het brandrisico al snel omlaag.’
 
Behalve preventief ligt het volgens Dijkstra en voor de hand ook goed na te denken over brandbeperkende middelen. Eind 2019 deed Univé onderzoek naar voorzorgsmaatregelen die Nederlanders met een open haard of kachel treffen om brandrisico’s te beperken. ‘Daaruit bleek dat slechts één op drie van hen in geval van nood een brandblusser voor het grijpen heeft,’ aldus Dijkstra. Ook de installatie van rookmelders bleek geen vanzelfsprekendheid; bij maar liefst 35 procent van de respondenten ontbrak het alarm.
 
Verstrekking rookmelders
‘De installatie van een rookmelder is de basis om brand vroeg te signaleren en tijdig actie te kunnen ondernemen,’ legt Dijkstra uit, die aankondigt dat Univé en VRG vanaf komende zomer de wijken en dorpen in de provincie ingaan om hierin te voorzien. ‘Wanneer dit ten aanzien van de coronasituatie mogelijk is, hopen we vanaf mei een eerste duizend Groningse huishoudens die aangesloten zijn bij Univé te voorzien van in totaal zo’n 10.000 rookmelders. Zo willen we de rookmelderdichtheid in de provincie helpen vergroten. En ter plaatse geven we dan praktische preventietips mee. Op deze manier helpen we Groningers letterlijk uit de brand wat betreft onveilige woonsituaties. En dragen we bij aan de veiligheid van hun woonomgeving.’
 
 
Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Erfgoedloket Groningen blijft de komende drie jaar steunpunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden. Nieuw is dat nu ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden in het aardbevingsgebied terechtkunnen bij het Erfgoedloket Groningen. Mensen die vragen hebben over schadeherstel en versterking kunnen hier terecht en ook advies krijgen over bijvoorbeeld financiering en duurzaamheid. In 2021 wordt € 325.000 subsidie beschikbaar gesteld aan adviesorganisatie Libau, om het informatie- en steunpunt voort te zetten.

Karakteristieke panden
De dienstverlening van het Erfgoedloket Groningen is uitgebreid. Vanaf nu kunnen ook eigenaren en bewoners van een karakteristiek pand in het aardbevingsgebied kosteloos ondersteuning krijgen bij vragen over schadeherstel en versterking. Een karakteristiek pand is een gebouw dat op culturele of historische gronden bescherming geniet van de gemeente. Met vragen over subsidieregelingen, vergunningen, wijze van onderhoud, restauratie en procedures kan ook deze groep mensen bij het Erfgoedloket Groningen terecht.

Loket en adviesteam
Adviesorganisatie Libau voert het Erfgoedloket Groningen uit met het erfgoedadviesteam, sinds oktober 2017. Het adviesteam is de 'backoffice' van het Erfgoedloket die onder andere overheden in het aardbevingsgebied kan ondersteunen. Het loket is onderdeel van het in 2020 verlengde en verbrede Erfgoedprogramma 2020-2023, waarbinnen het ministerie van OCW, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen samenwerken.

Groninger erfgoed
Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis en de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk voor de provincie Groningen. Het zijn ijkpunten in de omgeving, die maken dat inwoners hun omgeving herkennen en er zich thuis voelen. Daarom is in 2017 het eerste Erfgoedprogramma opgesteld, om het Groninger landschap en erfgoed in het aardbevingsgebied goed te kunnen ondersteunen. De uitbreiding van het Erfgoedloket Groningen wordt gefinancierd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Programma Groningen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op erfgoedloketgroningen.nl.

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Lefier gaat de Duindoornflat vernieuwen tot een aardbevingsbestendig en duurzaam gebouw. De Duindoornflat is één van de drie studentenflats van Lefier in Selwerd. De huidige onzelfstandige studenteneenheden van 12 m² worden verbeterd tot 314 semi-zelfstandige studentenkamers van 18 m².

Aardbevingsbestendig en duurzaam

De Duindoornflat wordt de eerste bestaande aardbevingsbestendige gasloze hoogbouwflat in Groningen. Ook gaat Van Wijnen, die opdracht heeft gekregen voor de bouw, de studentenkamers verduurzamen waardoor de energielasten voor de studenten afnemen.

Semi-zelfstandig

De huidige flat bestaat uit onzelfstandige kamers. De gevels worden naar voren geplaatst waardoor de kamers groter worden en een eigen badkamer krijgen. Studenten delen de woonkeuken met 7 huisgenoten. Er komt een nieuwe algemene ontmoetingsruimte in de plint van het gebouw en het terrein achter het gebouw gaat Lefier parkachtig inrichten. Pieter Witzenburg, directeur Vastgoed van Lefier: "Het is een ingewikkeld proces om hoogbouw aardbevingsbestendig te verbouwen en daarnaast een duurzame schil toe te passen. Maar ik ben blij dat we straks weer een groot aantal vernieuwde kamers aan studenten kunnen aanbieden, ook om de toenemende vraag op te vangen."

Startsein

De voorbereidingen waren al even aan de gang. De aanpak van de flat is met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 19 maart officieel van start gegaan. RvC-lid van Lefier en tevens oud-bewoner van de flat, Herman van Kesteren, heeft samen met wethouder Roeland van der Schaaf het bouwbord onthuld. Naar verwachting is de vernieuwde Duindoornflat in het eerste kwartaal van 2019 klaar.

Geïnteresseerde studenten kunnen zich inschrijven via de website van Lefier. In het laatste kwartaal van 2018 worden de kamers op de website aangeboden.

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Lefier bouwt 32 appartementen voor 55+-ers in Lewenborg. Het worden de eerste nul-op-de-meter aardbevingsbestendige nieuwbouwappartementen in Groningen. Op maandag 12 maart gaf Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen, het startsein voor de bouw.

Doorstroming

In 2015 heeft Lefier onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van 55+-ers in Lewenborg. Een werkgroep van bewoners heeft goede input gegeven aan het plan dat er nu ligt. Pieter Witzenburg, directeur vastgoed bij Lefier: "De bouw van deze appartementen moet de doorstroming van eengezinswoningen naar appartementen op gang brengen. Lefier speelt in op de groeiende vraag naar goede huisvesting voor senioren, dichtbij voorzieningen. En zo komen er ook weer eengezinswoningen vrij."

Nul-op-de-meter

Op het dak komen zonnepanelen, een luchtwarmtepomp zorgt voor de verwarming en het gebouw wordt goed geïsoleerd. Daarmee zijn de woningen nul-op-de-meter. Dat wil zeggen dat de woning bij normaal gebruik minstens evenveel energie opwekt als ze verbruikt. Met nul-op-de-meter woningen zorgt Lefier ervoor dat wonen betaalbaar en comfortabel blijft en draagt zij bij aan een beter milieu.

Mooie ligging

De nieuwbouw bestaat uit 32 duurzame, aardbevingsbestendige sociale driekamerappartementen van 70 m² met een eigen fietsenberging. Alle appartementen hebben een mooie ligging tegenover het winkelcentrum en grenzen aan het LeRoy natuurgebied. Er is een mogelijkheid om te parkeren in de garage bij de sporthal.

Planning

Maandag 12 maart gaf Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen, het officiële startsein voor de bouw door een bouwbord te onthullen. Bouwbedrijf Salverda gaat de appartementen bouwen. De bouw wordt naar verwachting begin 2019 afgerond.

 

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

De woningcorporatie Nijestee start in het voorjaar van 2018 met de bouw van de woontoren Bedumerweg in de wijk De Hoogte. In het 22 verdiepingen tellende gebouw zullen 222 woningen gerealiseerd worden. Met de nieuwbouw geeft Nijestee een nieuwe impuls aan de woningmarkt.

De grond, gelegen naast de oprit van de Bedumerweg naar de noordelijke ringweg, was tot voor kort deels van de gemeente en deels van woningcorporatie De Huismeesters. Afgelopen zomer kocht Nijestee de grond van de gemeente. Nijestee en De Huismeesters tekenden eind december de overeenkomst. Henk Raatjes, directeur vastgoed Nijestee: "Ik ben heel blij dat we dit project nu los hebben getrokken. 222 woningen zetten tenminste zoden aan de dijk en leveren een wezenlijke bijdrage aan de stad. Mijn dank gaat uit naar alle betrokkenen."

Woontoren

De toren is ontworpen door De Unie Architecten uit Groningen in de vorm van een achthoek. Er komen in het woongebouw 116 studio's en 106 tweekamerappartementen. De toren wordt ca. 70 meter hoog en zal gebouwd worden door Geveke Bouw & Ontwikkeling te Eelde.

Begroeide fietsenstalling

Onder een deel van het terrein komt een verdiepte fietsenstalling te liggen. Het dak van de fietsenstalling zal ingericht worden als groen park wat tevens dienst doet als buitenruimte voor de bewoners van de toren.

De bouw van de woontoren Bedumerweg start in het tweede kwartaal van 2018. Eind 2019 moet de toren klaar zijn.

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen
maandag, 02 oktober 2017 15:52

Molukkenstraat krijgt 68 appartementen

Aan de Molukkenstraat realiseert Lefier 34 sociale huurappartementen. Op de naastgelegen locatie bouwt Bouwgroep Dijkstra Draisma nog eens 34 vrije sector appartementen. Alle appartementen worden gasloos en aardbevingsbestendig gebouwd. De nieuwbouw is de afronding van de wijkvernieuwing in de Nieuw Indische Buurt in Groningen.

Prijsvraag

Om omwonenden te betrekken bij het ontwerp van de nieuwbouw was een prijsvraag uitgezet. Een selectie van bewoners uit de Nieuw Indische Buurt vormde de jury en heeft het winnende plan van Bouwgroep Dijkstra Draisma in samenwerking met Unie Architecten gekozen.

Nieuwbouw

De 68 driekamerappartementen hebben een oppervlakte van 70 m² en krijgen allemaal een eigen fietsenberging. Alle appartementen hebben een mooie ligging in de nabijheid van het Molukkenpark. Er zijn diverse mogelijkheden om te parkeren, onder andere in de naastgelegen garage aan de Bandoengstraat.

Inloopavond

Op woensdag 27 september zijn de nieuwbouwplannen tijdens een inloopavond gepresenteerd aan omwonenden. De inloopmarkt werd druk bezocht. Medewerkers van Lefier en Dijkstra Draisma waren aanwezig om geïnteresseerden te informeren over de plannen en vragen te beantwoorden.

Planning

Naar verwachting start de bouw in het voorjaar van 2018. Als alles volgens planning verloopt krijgen de nieuwe bewoners een jaar later de sleutel.

Wijkvernieuwing

In de Nieuw Indische Buurt wordt sinds 2005 gewerkt aan wijkvernieuwing met als doel ervoor te zorgen dat de wijk prettig leefbaar blijft. Waar ooit portieketagewoningen stonden, staan nu moderne appartementen en eengezinswoningen met tuin (huur en koop). De nieuwbouw aan de Molukkenstraat is de afronding van deze wijkvernieuwing.

 

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Toe aan een nieuwe bank, maar nog geen idee welke mooi past in je interieur? Vergelijk met slechts één simpele beweging hoe verschillende modellen, stijlen en formaten staan in jouw ruimte met IKEA Place. IKEA kondigt deze augmented reality (AR) applicatie vandaag wereldwijd aan. Met de nieuwe app kunnen gebruikers virtueel IKEA design plaatsen in de gewenste ruimte waar het in 3D op ware schaal getoond wordt. Via IKEA Place kunnen zij ervaren, experimenteren en delen hoe producten bij hen thuis staan voordat zij overgaan tot een aankoopbeslissing. IKEA is een van de eerste woonwarenhuizen ter wereld die AR-technologie op deze manier inzet.

IKEA Place zal direct en kosteloos verkrijgbaar zijn in de Apple App Store zodra de iOS 11 update medio september beschikbaar wordt gesteld.

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Afgelopen week bleek dat een kleine deel van de ca. drieduizend nieuwe internationale studenten in Groningen moeite heeft met het vinden van passende woonruimte. Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen (Hanze) en gemeente Groningen hebben dit probleem onderkend en zijn gezamenlijk aan de slag gegaan om een oplossing te vinden in de vorm van tijdelijke huisvesting. Resultaat is dat de voormalige COA-locatie Van Swietenlaan 23 vanaf as. vrijdag (8 september) tot uiterlijk 31 oktober onderdak kan bieden aan 100 internationale studenten.

De locatie Van Swietenlaan 23 biedt ruim voldoende gescheiden toiletten en douches, echter geen keukens. De 100 bedden zijn verdeeld over 1, 2- en 3-persoons kamers en krijgen allemaal een nieuwe boxspringmatras. De prijs is bewust laag gehouden: de studenten betalen 16 euro per persoon per nacht.

Doorstroming
Met deze oplossing geven we de studenten de tijd om de komende weken een reguliere kamer of appartement in het bestaande aanbod te vinden. De afgelopen jaren zijn circa 4.000 nieuwe eenheden toegevoegd, sommige specifiek voor internationale studenten, zoals het recente project Upsilon van SSH aan de Zonnelaan met een capaciteit van 465 studenten. De komende jaren staan er nog enkele duizenden eenheden in de planning. De onderwijsinstellingen en de gemeente zetten zo in op een permanente oplossing voor de huisvesting van internationale studenten. Daarbij is het belangrijk dat de doorstroming naar de bestaande particuliere kamermarkt ook op gang komt; dat wil zeggen dat reguliere studentenhuizen ruimte aan internationale studenten gaan bieden.

At home in Groningen
Internationale studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van onderdak, maar dit is uiteraard nogal lastig voor hen in een stad die ze niet kennen. Mede daarom is in juli 2017 de Engelstalige website At Home in Groningen gerealiseerd over studentenhuisvesting en leven in Groningen. De site geeft een overzicht met kaart- en fotomateriaal, en gaat in de toekomst mogelijkheden bieden om particuliere betrouwbare aanbieders van kamers rechtstreeks op de website te plaatsen, dus ook van studentenhuizen.

 

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen
woensdag, 06 september 2017 13:25

Minder studentenkamers beschikbaar bij Lefier!

Iedere zomer zijn veel studenten voor aanvang van hun studiejaar op zoek naar een geschikte kamer in Groningen. Woningcorporatie Lefier is met ruim 3.500 jongerenkamers een van de grootste studentenhuisvesters van Groningen. Zij hebben voor nieuwe studenten doorgaans een groot en gevarieerd aanbod aan kamers. Vanwege een grote renovatie van een van de studentenflats in beheer van Lefier, is het aanbod van studenten kamers minder groot

Ben je echter op zoek naar een studentenkamer, dan kun je altijd even kijken op de website van lefier

 

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen

Love, Sam presenteert twee prachtige stationery collecties, passend bij de trends van nu. Vintage flavour: stationery met een vintage smaakje, en Bohemian nature: een mix van waterverf, pastelkleuren, tekeningen uit de natuur en een vleugje magisch goud.

Vintage flavour
Vintage en retro zijn razend populair en laten oude tijden herleven. De Vintage Flavour collectie is met zorg en vooral heel veel liefde ontworpen. Ontwerpster Sam Loman: "Met de Vintage Flavour collectie wil ik mensen laten kijken naar de kleine dingen om hen heen. Ik wil hen inspireren, blij maken of even laten wegdromen. Ik hoop dat mijn producten een beetje liefde brengen bij iedereen die het nodig heeft."

De Vintage Flavour collectie bestaat uit postkaarten, wenskaarten, verjaardagskalenders, cadeaulabels, adresstickers, art prints en stickervellen. Allemaal ontworpen in dezelfde mooie vintage stijl. Ook zijn er mooie notitieblokken die ook goed als briefpapier te gebruiken zijn. Erg leuk in combinatie met een bijpassende adressticker op de envelop.

Bohemian nature
De nieuwe Bohemian nature collectie van Love, Sam sluit perfect aan op de bohemian lifestyle trend. Met een combinatie van waterverf, natuurtekeningen, mooie teksten en luxe goudfolie ontstaat de echte bohemian sfeer die nu zo populair is. De Bohemian nature collectie bestaat uit wenskaarten, cadeaulabels, sluitzegels en adresstickers, aangevuld met prachtige sleutelhangers en sieraden in dezelfde stijl. Versier een cadeau met een mooi cadeaulabel, plak de envelop van een wenskaart dicht met een bijpassende sluitzegel. Met deze nieuwe collectie ben je helemaal in stijl.

Over Love, Sam
Ontwerpster Sam Loman heeft als doel om iets te maken dat speciaal is, dat ervoor zorgt dat mensen kijken naar de kleine dingen om hen heen of dat ervoor zorgt dat je even kunt wegdromen. Met de nieuwe Bohemian Nature en Vintage Flavour collectie is dat doel bereikt. Bij alles wat Sam maakt staat haar filosofie centraal: zet alles eens een tandje lager, denk aan de dag van gisteren, geniet van dit moment en wees niet bang om groots te dromen, want op een dag komen je dromen uit! Bekijk de gehele collecties op www.love-sam.com.

 

Gepubliceerd in Woning nieuws Groningen
Pagina 1 van 2

Premium-registratie