• 050elektriciën.nl

Erfgoedloket Groningen nu ook voor karakteristieke panden

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Erfgoedloket Groningen blijft de komende drie jaar steunpunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden. Nieuw is dat nu ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden in het aardbevingsgebied terechtkunnen bij het Erfgoedloket Groningen. Mensen die vragen hebben over schadeherstel en versterking kunnen hier terecht en ook advies krijgen over bijvoorbeeld financiering en duurzaamheid. In 2021 wordt € 325.000 subsidie beschikbaar gesteld aan adviesorganisatie Libau, om het informatie- en steunpunt voort te zetten.

Karakteristieke panden
De dienstverlening van het Erfgoedloket Groningen is uitgebreid. Vanaf nu kunnen ook eigenaren en bewoners van een karakteristiek pand in het aardbevingsgebied kosteloos ondersteuning krijgen bij vragen over schadeherstel en versterking. Een karakteristiek pand is een gebouw dat op culturele of historische gronden bescherming geniet van de gemeente. Met vragen over subsidieregelingen, vergunningen, wijze van onderhoud, restauratie en procedures kan ook deze groep mensen bij het Erfgoedloket Groningen terecht.

Loket en adviesteam
Adviesorganisatie Libau voert het Erfgoedloket Groningen uit met het erfgoedadviesteam, sinds oktober 2017. Het adviesteam is de 'backoffice' van het Erfgoedloket die onder andere overheden in het aardbevingsgebied kan ondersteunen. Het loket is onderdeel van het in 2020 verlengde en verbrede Erfgoedprogramma 2020-2023, waarbinnen het ministerie van OCW, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen samenwerken.

Groninger erfgoed
Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis en de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk voor de provincie Groningen. Het zijn ijkpunten in de omgeving, die maken dat inwoners hun omgeving herkennen en er zich thuis voelen. Daarom is in 2017 het eerste Erfgoedprogramma opgesteld, om het Groninger landschap en erfgoed in het aardbevingsgebied goed te kunnen ondersteunen. De uitbreiding van het Erfgoedloket Groningen wordt gefinancierd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Programma Groningen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op erfgoedloketgroningen.nl.

Gelezen: 1478 keer

Premium-registratie